PHP实现获得一段时间内所在的所有周的时间

 1 function getWeek($startdate,$enddate)
 2 {
 3   //参数不能为空
 4   if(!empty($startdate) && !empty($enddate)){
 5   
 6     //先把两个日期转为时间戳
 7     $startdate=strtotime($startdate);
 8     $enddate=strtotime($enddate);
 9     //开始日期不能大于结束日期
10     if($startdate<=$enddate){
11       $end_date=strtotime("next monday",$enddate);
12       if(date("w",$startdate)==1){
13         $start_date=$startdate;
14       }else{
15         $start_date=strtotime("last monday",$startdate);
16       }
17       //计算时间差多少周
18       $countweek=($end_date-$start_date)/(7*24*3600);
19       for($i=0;$i<$countweek;$i++){
20         $sd=date("Y-m-d",$start_date);
21         $ed=strtotime("+ 6 days",$start_date);
22         $eed=date("Y-m-d",$ed);
23         $arr[]=array($sd,$eed);
24         $start_date=strtotime("+ 1 day",$ed);
25       }
26       return $arr;  
27     }
28   }
29 }
原文地址:https://www.cnblogs.com/h07061108/p/php_getweek.html