Ubuntu格式化分区时的一个小错误

admin@gpc:/$ sudo  mkfs -t ext3 -c /dev/sdb1 

mkfs.ext3: inode_size (128) * inodes_count (0) too big for a 
filesystem with 0 blocks, specify higher inode_ratio (-i)      

 or lower inode count (-N).

表示挂载或者格式化/dev/sdb1没有成功,

这里挂载和格式化的是扩展分区,我们不能这么做,

挂载或者格式化操作对象只能是逻辑分区或者主分区,

所以这里需要在扩展分区上创建逻辑分区。

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 

/dev/sdb1               1      121454   975579223+   5  Extended 

/dev/sdb5               1      121454   975579192   83  Linux

admin@gpc:/$ sudo  mkfs -L /usr/software  /dev/sdb1 

原文地址:https://www.cnblogs.com/gaobing/p/4402726.html